Vem är vi?

Cleeven har byggts runt två mycket starka övertygelser

Vi är övertygade om att europeiska ingenjörers excellens bör möjliggöra för Europa att utveckla sin position som ledare inom teknisk innovation och forskning och utveckling.

Som ingenjörer deltar vi aktivt tillsammans med våra kunder för att säkerställa deras globala konkurrenskraft.

Våra konsulters höga tekniska kompetens, färdigheter och mänskliga kvaliteter och relationer gör att våra kunder kan genomföra sina projekt.

Cleeven Konsult

Vårt uppdrag är enkelt

« Att tillhandahålla de bästa tekniska och mänskliga kompetenserna,
inom de bästa tidsramarna »

Quotes icon

Vårt uppdrag är extremt ambitiöst:
Det är vårt ”mänskliga uppdrag”, det vill säga ”att öka medvetandegraden hos oss själva och dem runt omkring oss”

Vi har alla ett ansvar för ”medvetenhet”
Vi måste utnyttja vår mänskliga och intellektuella potential för att bidra till en bättre värld

Efter en mycket selektiv rekryteringsprocess stöder vi våra konsulter genom ett coachningsprogram.
Detta program syftar till att medvetandegöra våra konsulter om deras mänskliga potential och hjälpa dem att utveckla den.
Vi vill kraftigt bidra till att öka relationella och kommunikativa färdigheter hos alla runt omkring oss.
 • Övertygelser
 • -
 • Energi
 • -
 • Talanger
 • -
 • Färdigheter
 • -
 • Uppgifter
 • -
 • Motivationer

Våra sektorer / Våra andra sektorer

Cleeven engineering : Energisektor

Energi

 • Kärnkraft
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Olja & Gas
 • Marin energi
 • Gruvdrift
 • Kemiska batterier
 • Vätgas
Cleeven engineering : Tjänste- och banksektor

Tjänster & Bank

 • Risk & Efterlevnad
 • Digital transformation
 • MOA / Verksamhetsanalys
 • Projektledning - MOE
 • Arkitektur och mjukvaruutveckling
 • Affärsanalys
 • Kvalifikation / tester
 • IT-produktion
 • Systemadministration
Cleeven engineering : Rymd- och säkerhetssektor

Rymd- och säkerhet

 • Dimensionering
 • Beräkningar / Modellering
 • IT-utveckling
 • Mekanisk design
Cleeven engineering : Transportsektor

Transport

 • Projektledning
 • Industriell prestanda
 • Industrialisering
 • Systemdesign
 • Mekanik
Cleeven engineering : Läkemedels- & Kemisektorn

Läkemedel & Kemi

 • Finkemi
 • API (Aktiva farmaceutiska ingredienser)
 • Fill finish
 • Lyofilisering
 • Sterilisering
 • OTC (Receptfria läkemedel)
 • Specialmaskiner
Cleeven engineering : IT & Telekomsektorn

IT & Telekom

 • Design
 • Mjukvaruutveckling
 • Big Data / BI
 • Arkitektur
 • Nätverk
 • Utplacering
 • Tester
Är du intresserad?  Se våra erbjudanden