Verksamhetsområden

Energisektor Foto | Cleeven Konsult

Energi

Från förnybar energi till kärnkraft, samt gas och olja, stödjer vi våra kunder med engagemang och expertis för att forma en bättre framtid.

Upptäck
Tjänste- och banksektor Foto | Cleeven Konsult

Tjänster & Bank

Innovation och hantering av risker / efterlevnad styr våra åtgärder inom tjänste- och banksektorn. Från digital transformation till projektledning, vårt team säkerställer framgång för varje projekt, vilket ger våra kunder sinnesro att blomstra.

Upptäck
Rymd- och säkerhetssektor Foto | Cleeven Konsult

Rymd- och säkerhet

För den krävande rymd- och säkerhetssektorn är systemens tillförlitlighet avgörande. Från dimensionering till mekanisk design, vårt engagemang för excellens garanterar prestanda och säkerhet.

Upptäck
Transportsektor Foto | Cleeven Konsult

Transport

Effektivitet är kärnan i vårt tillvägagångssätt inom transportsektorn. Från projektledning till mekanik erbjuder vi innovativa lösningar för att möta behoven av mobilitet och anslutning.

Upptäck
Läkemedels- & Kemisektorn Foto | Cleeven Konsult

Läkemedel & Kemi

På Cleeven är säkerhet och innovation avgörande inom läkemedelssektorn. Från design till sterilisering, vårt engagemang för excellens garanterar kvaliteten på de produkter som är viktiga för folkhälsan.

Upptäck
IT & Telekomsektorn Foto | Cleeven Konsult

IT & Telekom

Ständig innovation och prestanda styr våra insatser inom informations- och telekommunikationsteknik. Från design till nätverksingenjörskap, vi hjälper våra kunder att möta utmaningarna i denna ständigt föränderliga sektor.

Upptäck