Våra värderingar

Cleeven Konsult

Cleeven's värderingar

Integritet, plikt, prestation och mod är pelarna i Cleeven's DNA. Upptäck de avgörande värderingar som styr vårt företag. Dessa värderingar, förkroppsligade av varje medlem i vårt team, är grunden för vårt åtagande till excellens, etik och framsteg. Välkommen till Cleeven-världen, där dessa värderingar inspirerar och motiverar oss varje dag."

Integritet

 • Att vara ärlig (med sig själv och andra)
 • Att alltid ha goda avsikter
 • Att förbli opartisk och resonera objektivt
 • Att komma ihåg var man kommer ifrån

Plikt

 • Att acceptera att allt beror på en själv
 • Att erkänna och ta ansvar för sina misstag
 • Att analysera sina misslyckanden och framgångar

Prestation

 • Att känna sig själv
 • Att ifrågasätta sina övertygelser
 • Att identifiera sina drivkrafter och utnyttja dem
 • Att övervinna sitt ego
 • Att överskrida sina gränser

Mod

 • Att göra det som är rätt
 • Att fatta beslut
 • Att omsätta tankar i handling
 • Att bekräfta sig själv och andra
 • Att ta väl avvägda risker
Är du intresserad?  Se våra erbjudanden